ประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนประชาชนตำบลปอ ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักรักษ์โลก (

ขอเชิญชวนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล.) กันก่อนนะคะ 

อถล. มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้สมัครมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตำบลปอ
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทํางานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทํางานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสําคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

*** ติดต่อสมัครได้ที่ : ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เอกสารการสมัคร : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ : 1. กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
2. สําหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย


ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2024 เวลา 16:26:19 เปิดอ่านทั้งหมด 58 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบ 2567 ครั้งที่ 3
( 16 กรกฏาคม 2024 เวลา 14:33:15)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การเลือ
( 05 กรกฏาคม 2024 เวลา 11:15:46)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงาจ้
( 21 มิถุนายน 2024 เวลา 13:17:11)
 
ประชาสัมพันธ์ : พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
( 20 มิถุนายน 2024 เวลา 11:09:25)
 
ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น อบต.ปอ
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำช่องทางการสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวก สบาย โดยแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขอรับบริการผ่านระบบ E -Service จึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งาน ที่ง่าย สามารถใช้งานได้สะดวก เพื่อรับทราบและใช้งานต่อไป ( 13 มิถุนายน 2024 เวลา 16:40:02)
 
 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 144230 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น