สำนักปลัดนางสาวนัฐพร ทานุพันธุ์สกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.088-2665469

นางสาวนัฐพร ทานุพันธุ์สกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.088-2665469

นายเจษฎา โปงวงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร.0931401193
นายณัฐสิทธิ์ กันยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.098-0255456
นางพรเพชร จิตบาล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.064-4078156
นางมนธิชา ลือชา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร.0931401193
นายสุชาย ผัสดี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
โทร.084-3672321

นางอัญชลีพร แก้วอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร.086-1820303
นายจิรายุทธ คิดงาม
นิติกร ชำนาญการ
โทร.097-9194440
นายฐิติวัสส์ สุทธะพินธุ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ
โทร.082-3829898
นายวีรยุทธ์ พนาพงศ์ไพร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร.097-0101477

---ตำแหน่งว่าง---
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชง
โทร.
จ่าสิบเอกธีรพงษ์ ต๊ะล้อม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โทร.099-7479075
---ตำแหน่งว่าง---
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.
นายณัฐชัย กันธิยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (งานบริหารงานบุคคลฯ)
โทร.061-6032062

นางสาวรัตนา หัตถกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.099-7458629
นางสาวณัฐนิสา วงศ์บุญชัยเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.092-6125712
นายวิฑูรย์ ไชยลังการ
พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)
โทร.084-5039649
นายภีรวัฒน์ ชัยวงศ์
พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)
โทร.087-5665504

---ตำแหน่งว่าง---
พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)
โทร.
นายจักรกริศน์ อุทัยวงศ์
พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)
โทร.096-0084159
---ตำแหน่งว่าง---
พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ)
โทร.
---ตำแหน่งว่าง---
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
โทร.

---ตำแหน่งว่าง---
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
---ตำแหน่งว่าง---
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นายดำรงค์ บุดดี
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นายณรงค์ศักดิ์ กันทวี
ภารโรง
โทร.

นางสาวอารียา หัตถกอง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
---ตำแหน่งว่าง---
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.

นางมนธิชา ลือชา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
โทร.0931401193

---ตำแหน่งว่าง---
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก/ชก)
โทร.
---ตำแหน่งว่าง---
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง)
โทร.

นางสาวปภาวรินทร์ ฤทธิ์โชติกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร.093-1700569

---ตำแหน่งว่าง---
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.
นายอุเทน กำเหนิด
พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)
โทร.088-2369950
---ตำแหน่งว่าง---
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.

 
 
ท่องเที่ยวเชียงราย :
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จ.เชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น :
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา :
ม.ราชภัฏเชียงราย | ม.แม่ฟ้าหลวง | พาณิชยการเชียงราย | เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | โปลิเทคนิคเชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม 142033 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 10 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ เลขที่ 193 หมู่ 3 บ้านดอน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053-602742 , 093-1401193 โทรสาร -
E-mail : por57310@hotmail.com

@ 2016 www.por.go.th. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น